Trọng lượng: 150 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  755 x 465 x 470

Kích thước trong:  558 x 350 x 320

 

Trọng lượng: 170 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  820 x 585 x 550

Kích thước trong:  610 x 430 x 382

Trọng lượng: 170 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  820 x 585 x 550 

Kích thước trong:  610 x 430 x 382

Trọng lượng: 200 kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  1005 x 600 x 565

Kích thước trong:  763 x 433 x 391

 

Trọng lượng: 200  kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  1005 x 600 x 565

Kích thước trong:  763 x 433 x 391

Kích thước ngoài: H750 x W500 x D540mm
Kích thước trong: H535 x W360 x D320mm
Khối lượng:140 kg

Kích thước ngoài: H750 x W500 x D540mm
Kích thước trong: H535 x W360 x D320mm
Khối lượng: 140 kg

Kích thước ngoài: 585 x 550 x 1275(W x D x H)
Kích thước trong: 410 x 382 x 1044(W x D x H)
Khối lượng: 270 kg

– Kích thước ngoài: C 860 x R 580 x S 503 (mm)
– Kích thước trong: C 650 x R 445 x S 327 (mm)
– Khối lượng 180 kg

– Kích thước ngoài: C 860 x R 580 x S 503 (mm)
– Kích thước trong: C 650 x R 445 x S 327 (mm)
– Khối lượng 180 kg

Kích thước ngoài: 700 x 575 x 1200(W x D x H)
Kích thước trong: 545 x 405 x 1040( W x D x H)
Khối lượng: 450 kg

Kích thước ngoài: 870 x 527 x 502
Kích thước trong: 698 x 425 x 429
Khối lượng: 180 kg

– Kích thước ngoài: C 1000 x R 580 x S 503 (mm)
– Kích thước trong: C 790 x R 445 x S 327 (mm)
– Khối lượng 210 kg

– Kích thước ngoài: C 1000 x R 580 x S 503 (mm)
– Kích thước trong: C 790 x R 445 x S 327 (mm)
– Khối lượng 210 kg

– Kích thước ngoài: C 1200 x R 650 x S 580 (mm)
– Kích thước trong: C 977 x R 505 x S 387 (mm)
– Khối lượng 280 kg

– Kích thước ngoài: C 1200 x R 650 x S 580 (mm)
– Kích thước trong: C 977 x R 505 x S 387 (mm)
– Khối lượng: 280 kg

– Kích thước ngoài: C 1400 x R 750 x S 643 (mm)
– Kích thước trong: C 1177 x R 605 x S 452 (mm)
– Khối lượng: 380 kg

– Kích thước ngoài: C 1400 x R 750 x S 643 (mm)
– Kích thước trong: C 1177 x R 605 x S 452 (mm)
– Khối lượng: 380 kg

– Kích thước ngoài: C 1600 x R 780 x S 690 (mm)
– Kích thước trong: C 1377 x R 635 x S 497 (mm)
– Khối lượng: 460 kg

Kích thước ngoài: C 1600 x R 780 x S 690 (mm)
– Kích thước trong: C 1377 x R 635 x S 497 (mm)
– Khối lượng: 460 kg

Trọng lượng: 210kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài:  C 1000 x R 600 x S 500

Kích thước trong: C 785 x R 470 x S 355 

Trọng lượng: 270kg

Kích thước: Cao x Rộng x Sâu

Kích thước ngoài: C 1200 x R 615 x S 560

Kích thước trong: C 985 x R 485 x S 390