Két Sắt Đại Phát - Số 40 Tây Sơn
Call: 0963.403.964