Hương Minh Hoàng

Hôm trước vừa ghé qua cửa hàng này xem thấy nhiều hàng quá. May mà có cậu trẻ trẻ tư vấn cho nhiệt tình nên mới mua được

Hương Minh Hoàng

Bình luận trên Facebook